Nemecko-slovenský  kultúrny klub Frankfurt e.V. (DSK) je neziskový spolok so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. DSK sa zameriava na prezentáciu Slovenska, jeho kultúry a jazyka. Okrem toho DSK podporuje integráciu Slovákov žijúcich vo Frankfurte a jeho okolí. Hlavným cieľom DSK je podpora medzikultúrneho porozumenia prostredníctvom kultúrneho a spoločenského spolunažívania.