Aktuell | Aktuálne

Kurzy slovenčiny pre deti a dospelých od 17.9. 2015 do 10.12. 2015

Počas našej krátkej pôsobnosti sme zaregistrovali množstvo požiadaviek na výuku slovenčiny pre deti a aj pre dospelych.

Projektom „Slovenčina pre všetkých“ sa snažíme vyjsť v ústrety slovenským rodinám s deťmi, partnerom Slovákov a Sloveniek, ale aj cudzincom so záujmom o slovenčinu.

Naše kurzy prebiehajú v malých skupinkách, výuka sa prispôsobuje požiadavkam klientov.

Ponúkame aj individuálnu prípravu na vyrovnávacie skúšky na slovenských základných školách.


Slowakischkurse für Kinder und Erwachsene
ab dem 17.9. 2015 bis 10.12.2015

In der kurzen Zeit seit unserer Gründung haben wir bereits zahlreiche Anfragen von Menschen erhalten, die gerne Slowakisch lernen möchten. 

Mit dem Projekt „Slowakisch für alle“ möchten wir allen Interessierten entgegenkommen – slowakischen Familien mit Klein- und Schulkindern, nichtslowakischen Partnern der Slowakinen und Slowaken, die sich gerne mit Ihren slowakischen Verwandten und Freunden verständigen möchten, sowie allen, die sich für die Slowakische Sprache interessieren.

Unsere Kurse finden in kleinen Gruppen statt, der Unterricht wird an die Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst.

Wir bieten auch individuelle Vorbereitung für Kinder, die an den Annerkennungs-Prüfungen an slowakischen Grundschullen teilnehmen möchten.

 

  

Slovenčina
pre najmenších

Slovenčina hrou pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov.

Deti sa za účasti rodičov a pod odborným vedením učia slovenské piesne a riekanky.

1x týždenne 90 minút

Slowakisch
für die Kleinsten

für Kinder ab 6 Monaten bis 3 J.
1x wöchentlich 90 Minuten


TERMINE:

Internationales Familienzentrum e. V.
Ostendstrasse 70,  Frankfurt

Štvrtok/Donnerstag,
16.30-18.00 hod./Uhr
začiatok/Kursbeginn 17.9. 2015

  

Slovenčina
pre predškolákov

Slovenčina pre deti od 3 – 6 rokov. Deti sa za účasti rodičov a pod odborným vedením učia slovenské piesne a riekanky.

1x týždenne 90 minút

Slowakisch
für Vorschulkinder

für Kinder von 3 bis 6 J. Korrektes Lesen, Schreiben und Sprechen lernen.

1x wöchentlich 90 Minuten


TERMINE:

Internationales Familienzentrum e. V.
Ostendstrasse 70,  Frankfurt

Štvrtok/Donnerstag,
16.30-18.00 hod./Uhr
začiatok/Kursbeginn 17.9. 2015Slovenčina
pre školákov

Slovenčina pre deti od 8 – 15 rokov. Cieľom kurzu je naučiť žiakov v skupine vrstovníkov správne čítať, písať a hovoriť po slovenskya priblížiť im Slovensko a jeho tradície.

1x týždenne 90 minút

Slowakisch
für Schulkinder

für Kinder von 8 bis 15 J. Korrektes Lesen, Schreiben und Sprechen lernen.

1x wöchentlich 90 Minuten


TERMINE:

Internationales Familienzentrum e. V.
Ostendstrasse 70,  Frankfurt

Štvrtok/Donnerstag,
16.30-18.00 hod./Uhr
začiatok/Kursbeginn 17.9. 2015

  

Slovenčina
pre dospelých – začiatočníkov I.

Slovenčina pre dospelých bez základných znalostí jazyka.
Pracujeme s knihou a cvičebnicou „Krížom krážom A1“ (kniha a cvičebnica nie sú zahrnuté v cene kurzu)

1x týždenne 90 minút

Slowakisch für Erwachsene – Anfänger I.

für Erwachsene ohne Grundkenntnisse der Sprache

1x wöchentlich 90 Minuten


TERMINE:

Internationales Familienzentrum e. V.
Ostendstrasse 70,  Frankfurt

Štvrtok/Donnerstag,
18.15-19.45 hod./Uhr
začiatok/Kursbeginn 17.9. 2015
  

Pod záštitou veľvyslanca Slovenskej republiky v Berlíne
S.E. Igora Slobodníka 

S podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
a Honorárneho Konzula pre Hesensko
Imricha Donátha


Unter der Schirmherrschaft des Botschafters der Slowakischen Republik
Igor Slobodnik

Mit freundlicher Unterstützung durch
Das Amt für die im Ausland lebenden Slowaken
und den Honorarkonsul der Slowakischen Republik für Hessen
Imrich Donath

 

Organizátor

INFO Slovenčina

PEDAGOGICKÉ VEDENIE

Daniela Kulha


PRIHLÁŠKY,  Administrácia

Hana MarákováPrihlášky
Anmeldung

TERMINE
und Preise

KONTAKT

Kurzy „Slovenčina pre najmenších“  a "Slovenčina pre deti" organizujeme v spolupráci s „Internationales Familienzentrum e.V.“.

http://www.ifz-ev.de


Kurs „Slowakisch für die Kleinsten“ und „Slowakisch für Kinder“ wird veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Familienzentrum e.V..

http://www.ifz-ev.deDotazník
Fragebogen